Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
У навчальному посібнику подано головні засади професійної етики фахівця соціальної сфери, характеризується система моральних норм у соціальній роботі. Висвітлюються особливості реалізації етичних обов’язків у професійній діяльності фахівця соціальної сфери. Навчальний матеріал посібника побудовано у вигляді опорних схем і таблиць, а також текстових пояснень до них. Видання призначене для викладачів та студентів спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення», а також для соціальних педагогів, соціальних працівників і фахівців із надання соціальної допомоги.
The training manual presents the basic principles of the professional ethics of a specialist in the social sphere, characterized by a system of moral norms in social work. The peculiarities of the implementation of ethical duties in the professional activity of a specialist in the social sphere are highlighted. The teaching material of the manual is constructed in the form of reference circuits and tables, as well as text explanations to them. The publication is intended for teachers and students of specialties "Social work" and "Social security", as well as for social educators, social workers and social assistance specialists.
Опис
Рецензенти: Поляничко А.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Єфремова Г.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова
professional ethics, professional morality, deontology, philanthropy, the ethics of the social worker, професійна етика, професійна мораль, деонтологія, філантропія, етика соціального працівника
Бібліографічний опис
Клочко, О. О. Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях [Текст] : навчальний посібник / О. О. Клочко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – 92 с.