Використання потенціалу мовлення вчителя англійської мови для подолання комунікативного бар’єру

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний авіаційний університет
Анотація
Комунікативний бар’єр, який виникає під час педагогічного спілкування, розглядається як інформаційний бар’єр, в основі якого лежить недостатня увага вчителя до модифікацій власного мовлення на різних лінгвістичних рівнях відповідно до рівня підготовки учнів та педагогічної ситуації. Методика навчання мовленнєвої адаптації сприяє розв’язанню проблеми підвищення якості навчання професійно орієнтованого говоріння майбутніх учителів АМ.
The communicative barrier that occurs during any pedagogical communication is considered as the information barrier, based on the teachers’ lack of attention to modifications of their own speech at different linguistic levels according to pupils’ level of preparation and pedagogical situation. The methodology of teaching speech adaptation helps to solve the problem of improving the quality of developing future English language teachers’ professionally oriented speaking skills.
Опис
Ключові слова
мовленнєва адаптація, комунікативний бар’єр, англомовне професійно орієнтоване говоріння, speech adaptation, communicative barrier, professionally oriented speaking
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Використання потенціалу мовлення вчителя англійської мови для подолання комунікативного бар’єру [Текст] / Ю. В, Коробова // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць. – Київ : Національний авіаційний університет, 2021. – С. 216–220.