Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8073
Title: Територіальні відмінності захворюваності населення Cумської області на артрити
Other Titles: Territorial Differences in the Incidence of the Sumy Region Population by Artritis
Authors: Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Шищук, Володимир Дмитрович
Shyshchuk, Volodymyr Dmytrovych
Аль-Вхілі, Алі Хассан
Al-Vkhili, Ali Khassan
Keywords: захворюваність
morbidity
артрити
arthritis
Сумська область
Sumy region
Issue Date: 2019
Publisher: CумДПУ імені А.С. Макаренка
Citation: Корнус, О. Г. Територіальні відмінності захворюваності населення Cумської області на артрити [Текст] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шишук, А. Х. Аль-Вхілі // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.] – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 165–169.
Abstract: Отримані у ході дослідження результати підтвердили високу захворюваність населення Сумської області на артрити. Негативним моментом є те, що протягом 2005-2016 рр. первинна захворюваність на ці нозології зросла на 30,8%, а їх поширеність – на 34,38%. Такий високий рівень захворюваності населення на цей вид нозології вимагає посиленої уваги до організації системи ортопедо-травматологічної допомоги в Сумській області.
The results obtained during the study confirmed the high incidence of arthritis in the population of the Sumy region. The negative point is that during 2005-2016. the primary incidence of these nosologies increased by 30.8%, and their prevalence by 34.38%. Such a high incidence of the population for this type of nosology requires increased attention to the organization of the orthopedic and trauma care system in the Sumy region.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8073
Appears in Collections:Актуальні проблеми дослідження довкілля

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornus_artryty.pdfОсновна стаття559,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.