Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7215
Title: Analysis of Internal Quality Assurance Practices in the Bestuniversities of the World
Other Titles: Аналіз практик внутрішнього забезпечення якості у кращих університетах світу
Authors: Єрмоленко, Олексій
Григор'єва, Юлія
Yermolenko, Oleksii
Hryhorieva, Yuliia
Keywords: education quality assurance
internal quality assurance of higher education
quality management bodies
elements of the system of internal quality assurance
забезпечення якості освіти
внутрішнє забезпечення якості
функції органів управління якістю
елементи системи внутрішнього забезпечення якості
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Yermolenko, O. Analysis of Internal Quality Assurance Practices in the Bestuniversities of the World [Text] / O. Yermolenko, Yu. Hryhorieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 273–285.
Abstract: The article examines the experience of creating quality assurance systems in foreign universities. Using the method of content analysis, the functions and main aspects of the activities of quality management bodies, in particular Committees, Councils, special units for quality assurance, are outlined, and description of elements of quality assurance in foreign universities, presented on the sites, is given. The results of this study may be useful in analyzing the formation of a quality assurance system in Ukrainian universities. This practice will help modern Ukrainian universities create their own education quality assurance system.
У статті розглянуто досвід побудови систем забезпечення якості освіти в зарубіжних університетах. Метою статті є дослідження позитивного досвіду функціонування систем забезпечення якості освіти на матеріалах сайтів кращих університетів світу за рейтингом ОБ. Якість освіти характеризується системою динамічних показників узгодженості освітнього процесу з цілями працевлаштування й забезпечується низкою процедур, які в кожному університеті мають свої особливості і їх взаємоузгоджена інтеграція створює унікальну систему забезпечення якості освіти. За допомогою методу контент-аналізу виокремлено функції органів управління якістю, зокрема Комітетів, Рад, спеціальних підрозділів із забезпечення якості, представлено опис елементів забезпечення якості в зарубіжних університетах, висвітлених на сайтах. Проведене дослідження на основі відкритої інформації, оприлюдненої на офіційних сайтах відомих зарубіжних університетів, що зайняли передові позиції в світовому освітньому рейтингу ОБ, дозволило ознайомитись із форматами створення офіційних сайтів закладів вищої освіти, наповненням їх інформацією; виявити, як представлена система забезпечення якості, хто і яким чином несе відповідальність за забезпечення та управління якістю; які основні цілі, завдання, аспекти та елементи забезпечення якості. Можна стверджувати, що всі досліджувані університети мають відповідні підрозділи із забезпечення якості, що опікуються даною проблемою, формують систему показників і налагоджують зворотній зв'язок зі студентами, випускниками й роботодавцями. Також їх об'єднує визнання важливості висвітлення системи забезпечення якості освіти і контроль за цим з боку здобувачів освіти. Певна різниця в підходах не заважає синтезувати загальні принципи формування ефективної системи забезпечення якості освіти, що полягають у відкритості, всебічному громадському контролі, постійному розвиткові й орієнтації на передовий науковий досвід. Результати цього дослідження можуть бути корисними при аналізі формування системи забезпечення якості в українських університетах. Така практика допоможе сучасним українським університетам створити власну систему забезпечення якості освіти й дозволить через контроль здобувачами забезпечити її ефективність.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7215
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yermolenko Oleksii_273_285.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.