Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6743
Title: Активізація словника дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Other Titles: Revitalizing the Vocabulary of Older Children Preschool Age With General Underdevelopment of Speech
Authors: Стахова, Лариса Львівна
Stakhova, Larysa Lvivna
Іванія, Юлія Олегівна
Ivaniia, Yuliia Olehivna
Keywords: загальне недорозвинення мовлення
активізація словника
корекційно-розвивальна робота
діти старшого дошкільного віку
общее недоразвитие речи
активизация словаря
коррекционно-развивающая работа
дети старшего дошкольного возраста
general underdevelopment of speech
activation of vocabulary
correctional developmental work
children of the senior preschool age
Issue Date: 15-Feb-2019
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Стахова, Л. Л. Активізація словника дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / Л. Л. Стахова, Ю. О. Іванія // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2019 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 129–132.
Abstract: У статті висвітлений зміст корекційно-розвивальної роботи з активізації словника дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
В статье представлено содержание коррекционно-развивающей работы по активизации словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
The article covers the content of the correction-development work on the revival of the vocabulary of children of the senior preschool age with general underdevelopment of speech.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6743
ISSN: 2524-0587
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-133.pdf526,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.