Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6461
Title: Вибір середовища для навчання програмування мовою С++ як засобу оптимізації навчання інформатики
Other Titles: The Choice the Environment for Teaching Programming in C ++ as a Means of Optimizing Training to Computer Science
Authors: Базюк, Р. С.
Baziuk, R. S.
Литвинова, Д. C.
Lytvynova, D. C.
Keywords: середовище програмування
навчання
оптимізація
інформатика
programming environment
training
optimization
computer science
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Базюк, Р. С. Вибір середовища для навчання програмування мовою С++ як засобу оптимізації навчання інформатики [Текст] / Р. С. Базюк, Д. C. Литвинова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 16–17.
Abstract: У статті проаналізовано системні вимоги та особливості інтерфейсу найбільш поширених середовищ програмування мовою С++.
The article analyzes the system requirements and features of the interface most common programming environments in C ++.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6461
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazyuk R.S., Litvinova D.S..pdf427,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.