Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6450
Title: Принцип розвивальної наступності в навчанні математики
Other Titles: The Principle of educational continuity in the teaching of mathematics
Authors: Семенець, С. П.
Semenets, S. P.
Keywords: розвивальна наступність
задачна система
навчально-математична діяльність
розвивальне навчання математики
зони найближчого математичного розвитку
educational continuity
task system
teaching mathematical activities
developing the teaching of mathematics
zone of proximal mathematics development
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Семенець, С. П. Принцип розвивальної наступності в навчанні математики [Текст] / С. П. Семенець // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 95–97.
Abstract: Обґрунтовано принцип розвивальної наступності в навчанні математики, що втілюється при побудові задачної системи розвивального навчання математики, конструюванні задачної структури навчально- математичної діяльності, окресленні зон найближчого математичного розвитку суб’єктів навчання.
Justified the principle of educational continuity in the teaching of mathematics, which is embodied in the construction of a system of problems of developmental teaching mathematics, the design of a task-curricular mathematical activities, identifying zones of proximal mathematics development of the subjects of study.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6450
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenets S. P..pdf425,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.