Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6449
Title: On the Relative Effectiveness of Hybrid and Face-to-Face Teaching
Other Titles: Ефективність гібридного навчання face-to-face
Authors: Рудченко, Т.
Rudchenko, T.
Чашечникова, Ольга Серафимівна
Chashechnykova, Olha Serafymivna
Keywords: навчання математики
гібридне навчання
навчання face-to-face
teaching mathematics
hybrid teaching
teaching of face-to-face
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Rudchenko, T. On the Relative Effectiveness of Hybrid and Face-to-Face Teaching [Текст] / T. Rudchenko, O. Chashechnikova // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 94–95.
Abstract: Представлено один з етапів виконання досліджень у рамках спільного україно-американського проекту по вивченню специфіки розвитку інтелектуальних умінь та творчого мислення учнів та студентів. Порівнювалася ефективність традиційного навчання та так званого «гібридного навчання», що передбачало поєднувати традиційне навчання та навчання он-лайн з метою компенсації зменшення так званих «контактних годин».
One of the stages of implementation of researches is presented within the framework of the general Ukrainian-American project on the study of specific of development of intellectual abilities and creative thinking of students and students. Efficiency was compared of the traditional educating and so-called "hybrid educating", envisaging combination of the traditional educating and educating on-line with the purpose of indemnification of reduction of the so-called "pin clock".
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6449
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RudchenkoT..pdf416,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.