Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6438
Title: US Higer Education: Mathematics Education
Other Titles: Вища освіта США
Authors: Гарнер, М.
Harner, M.
Ватсон, В.
Vatson, V.
Рудченко, Т.
Rudchenko, T.
Keywords: вища освіта
математична освіта в США
higher education
mathematical education in the USA
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Garner, M. US Higer Education: Mathematics Education [Текст] / M. Garner, V. Watson, T. Rudchenko // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 75–77.
Abstract: Розглядається специфіка вищої освіти США. Акцент зроблено на процесі здобуття математичної освіти у державному університеті Кенессо.
The specific of higher education of the USA is examined. An accent is done on the process of receipt of mathematical education in the state university of Kennesaw.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6438
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garner M., Watson V., Rudchenko T..pdf422,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.