Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2921
Title: Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження)
Other Titles: Industry of the Sumy Region (Economic-Geographical Research)
Authors: Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Keywords: географія
geography
промисловість
industry
Сумська область
Sumy region
територіальна структура
territorial structure
галузева структура
branch structure
Issue Date: 2017
Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Citation: Корнус, А. О. Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) : монографія [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 136 с.
Abstract: Розглядаються питання історії розвитку промислового комплексу Сумської області на різних часових зрізах, розкривається сучасна територіальна та галузева структура промисловості регіону, з’ясовано вплив промислових підприємств на локальне природне середовище. Основну увагу приділено географії діючих промислових підприємств, їхній кількості та сучасній спеціалізації.
Рассматриваются вопросы истории развития промышленного комплекса Сумской области на различных временных срезах, раскрывается современная территориальная и отраслевая структура промышленности региона, выяснено влияние промышленных предприятий на локальную природную среду. Основное внимание уделено географии действующих промышленных предприятий, их количеству и современной специализации.
The book deals with the history of the development of the industrial complex of the Sumy region at various time slices, reveals the modern territorial and branch structure of the industry of the region, the influence of industrial enterprises on the local natural environment is clarified. The main attention is paid to the geography of the existing industrial enterprises, their quantity and modern specialization.
Description: У монографії розглядаються питання історії розвитку промислового комплексу Сумської області на різних часових зрізах, розкривається сучасна територіальна та галузева структура промисловості регіону, з’ясовано вплив промислових підприємств на локальне природне середовище. Основну увагу приділено географії діючих промислових підприємств, їхній кількості та сучасній спеціалізації. Монографія буде корисна для географів, економістів, екологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та студентів ВНЗ.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2921
ISBN: 978-966-246-3
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Промисловість Сумської області.pdfОсновна стаття9,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.