Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12290
Title: Аналіз сучасних тенденційних змін мінімальної добової температури повітря на території України на фоні глобального потепління
Other Titles: Analysis of Current Trend Changes in the Minimum Daily Air Temperature in Ukraine Against the Background of Global Warming
Authors: Клок, Сергій Володимирович ;
Klok, Serhii Volodymyrovych
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Keywords: мінімальні температури
minimum temperature
Україна
Ukraine
глобальне потепління
global warming
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Citation: Аналіз сучасних тенденційних змін мінімальної добової температури повітря на території України на фоні глобального потепління [Текст] / С. В. Клок, А. О. Корнус, О. Г. Корнус, О. С. Данильченко // Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). – Полтава : НУПП, 2022. – С. 295–298.
Abstract: Східні та північно-східні території країни є найбільш активними в плані змін мінімальної температури повітря, особливо це стосується холодного періоду року. У перехідні сезони року спостерігається збільшення активності змін мінімальної температури повітря західних та північно-західних областей, що пов’язано з активізацією відповідних синоптичних процесів. Підвищення температури повітря призводить до збільшення кількості тропічних ночей практично по всій території країни. Слід зазначити, що інтенсивне збільшення їх повторюваності на сході та в центрі країни відбулося іще з середини 90-х років минулого століття. Впродовж останніх десятиліть явище тропічних ночей досить стабільно почало спостерігатись на західних територіях.
The eastern and north-eastern parts of the country are the most active in terms of changes in the minimum air temperature, especially in the cold season. During the transitional seasons of the year, there is an increase in the activity of changes in the minimum air temperature in the western and north-western regions, which is associated with the intensification of the relevant weather processes. Rising air temperatures lead to an increase in the number of tropical nights almost throughout the country. It should be noted that an intensive increase in their recurrence in the east and center of the country has occurred since the mid-90s of last century. In recent decades, the phenomenon of tropical nights has become fairly stable in the western territories.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12290
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klok S. V., Kornus A. O., Kornus O. H., Danylchenko O. S. Analiz suchasnyx tendencijnyx zmin.pdfОсновна стаття990,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.