Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11533
Title: Використання геопорталів у підготовці майбутніх вчителів географії
Other Titles: Use of Geoportals in the Training of Future Geography Teachers
Authors: Король, Олена Миколаївна
Korol, Olena Mykolaivna
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Сюткін, Сергій Іванович
Siutkin, Serhii Ivanovych
Keywords: геопортал
geoportal
ГІС-технології
GIS technologies
онлайн-карта
online map
відкритий доступ
open access
Issue Date: 2021
Citation: Використання геопорталів у підготовці майбутніх вчителів географії [Текст] / О. М. Король, О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. С. Данильченко, С. І. Сюткін // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 26 листопада 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 74–78.
Abstract: Аналізуються функції і можливості освітніх геоінформаційних порталів (геопорталів) як просторових електронних ресурсів з картографічною основою. Здійснюється порівняння досвіду діяльності національних геопорталів різних країн світу та геопорталів окремих освітніх закладів. Надаються рекомендації щодо використання таких геопорталів студентами географічних спеціальностей при вирішення завдань професійного спрямування на конкретному прикладі навчальної дисципліни «Геоекологія».
The functions and possibilities of educational geoinformation portals (geoportals) as spatial electronic resources with a cartographic basis are analyzed. A comparison of the experience of national geoportals of different countries and geoportals of individual educational institutions. Recommendations for the use of such geoportals by students of geographical specialties in solving professional problems on a specific example of the discipline "Geoecology".
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11533
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Умань-2021-р.-стр.74-78.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.