Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11532
Title: Наукова інформація у сучасному інтернет-середовищі: принципи пошуку та відбору
Other Titles: Scientific Information in the Modern Internet Environment: Principles of Search and Selection
Authors: Коробова, Юлія Володимирівна
Korobova, Yuliia Volodymyrivna
Козлова, Вікторія Вікторівна
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Keywords: наукова інформація
достовірність
принципи відбору
інтернет-середовище
scientific information
reliability
selection principles
online environment
Issue Date: Jun-2021
Publisher: ТзОВ «Трек-ЛТД»
Citation: Коробова, Ю. В. Наукова інформація у сучасному інтернет-середовищі: принципи пошуку та відбору [Текст] / Ю. В. Коробова, В. В. Козлова // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. – С. 84–86.
Abstract: Метою дослідження є визначення принципів пошуку й відбору наукової інформації в сучасному інтернет-середовищі. А основними методами наукової розвідки стали аналіз та синтез, систематизація наявних джерел із проблеми дослідження, а також узагальнення для формування висновків. Рівень якості дослідження з використанням наукової інформації з мережевих ресурсів залежать від уміння її пошуку та відбору: використовувати інституційні репозитарії закладів вищої освіти, електронні журнали; застосовувати алгоритм перевірки інформації на достовірність; дотримуватися норм законодавства про авторське право та норм академічної доброчесності.
The purpose of the study is to determine the principles of search and selection of scientific information in the modern Internet environment. The main methods of scientific research were analysis and synthesis, systematization of available sources on the problem of research, as well as generalizations to draw conclusions. The level of research quality using scientific information from online resources depends on the ability to search and select it: to use institutional repositories of higher education institutions, electronic journals; to apply an algorithm to verify the authenticity of information; to comply with copyright law and academic integrity.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11532
ISSN: 978-617-7990-17-7
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korobova_Kozlova.pdf320,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.