Сумські наукові географічні читання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 122
 • Документ
  Восьмі Сумські наукові географічні читання
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023)
  До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Восьмі Сумські наукові географічні читання», яка відбулася 13-14 жовтня 2023 року на природничо-географічному факультеті СумДПУ імені А. С. Макаренка.
 • Документ
  Оцінка сучасного стану регіональної кліматичної системи України та Східної Європи з можливостями сезонного прогнозування
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Тимофєєв Владислав Євгенійович; Tymofeyev Vladyslav Yevheniovych; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  Сучасний стан кліматичної системи характеризується продовженням фази глобального потепління, на тлі посилення сонячної активності, підвищеної активності Ель-Ніньо, зміни атмосферної циркуляції. У той же час, в Арктиці, більшості європейських країн та в Україні воно продовжується, з деяким перерозподілом сезонних характеристик, з іншого боку, потепління призупинилося в районі Антарктичного півострова, а також півночі Канади та наАлясці. Глобальне потепління в першу чергу проявляється багаторічною зміною приземної температури повітря (ПТП) планети та окремих регіонів. Протягом останніх ста років відзначено дві фази підвищення ПТП - на початку 20-го століття та з 1980-х рр., причому аналогічне потепління реєструється й за даними ОГМС Київ, і аномалія середньої річної ПТП від сучасної норми сягає 2,0 °С
 • Документ
  Діяльнісний підхід на уроках географії як засіб розвитку математичної компетентності
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Рижова Віра Василівна; Ryzhova Vira Vasylivna
  Діяльнісний підхід до вивчення географії сприятиме формуванню не лише предметних (географічних), а й ключових компетентностей (інформаційноцифрової, соціальної і громадянської підприємницької, загальнокультурної та екологічної грамотності тощо). Велика роль у вивченні географії відводиться роботі з статистичним матеріалом для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, правильного оцінювання найважливіших соціально-економічних питань.
 • Документ
  Оцінка посушливості території України у 2022 році за комбінацією індексів SPI та TWS
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Кисельова Анастасія Євгенівна; Kyseliova Anastasiya Yevhenivna; Пономарьов Олександр Миколайович; Ponomarov Oleksandr Mykolaiovych
  Для оцінки посушливості території, зокрема метеорологічної та гідрологічної посух традиційно використовувалися різноманітні розрахункові коефіцієнти, обчислення яких потребує тривалих часових та просторових рядів метеорологічних спостережень. Однак сьогодні існує низка web-ресурсів, які не тільки дають оперативні значення метеокліматичних показників, а й відкривають можливості створювати інтернет-кари з роздільною здатністю, достатньою для багатьох наукових завдань. Одним з таких ресурсів є Європейська обсерваторія посух - European Drought Observatory (EDO). Сторінки EDO містять інформацію, що стосується не тільки посух, а й велику кількість інших індикаторів, отриманих з різних джерел, включаючи як дані з метеостанцій і гідрологічних постів, так і супутникові вимірювання та результати різноманітних моделювань. Різні інструменти, такі як Compare Layers чи Interactive Mapviewer, дозволяють відображати, картографувати та аналізувати різноманітну метеокліматичну інформацію.
 • Документ
  Обґрунтування поняттєво-термінологічної системи геохоричної реґіоналізації земного простору
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Кисельов Юрій Олександрович; Kyselov Yurii Oleksandrovych; Кисельова Октябрина Олександрівна; Kyselova Oktiabryna Oleksandrivna
  Вважаємо, що свого загальногеографічного, геохоричного відповідника має кожна територіальна структура й на суперландшафтному рівні. Зокрема, для фізико-географічної області таким є мікрогеохоріон, для фізико-географічного краю - мезогеохоріон. Для вищих таксономічних структур фізико-географічного районування, що об’єднуються в зональний і азональний ряди, ми пропонуємо хоричні відповідники, що складаються з родового й видового понять, а саме - «зональний макрогеохоріон» (аналогічний фізико-географічній підзоні), «азональний макрогеохоріон» (відповідає фізико-географічній країні), «зональний мегагеохоріон» (виступає аналогом фізико-географічній зоні), «азональний мегагеохоріон» (є відповідником субконтинентові), «зональний гігагеохоріон» (відповідає фізико-географічному поясу) та «азональний гігагеохоріон» (аналогічний континентові або океанічній западині). Нарешті, хоричним відповідником ландшафтної оболонки Землі (з якою він просторово збігається) ми вважаємо Пангеохоріон (згаданий хоронім ми пропонуємо зазначати з великої літери як поняття, що виражає унікальний, принципово неповторний об’єкт).
 • Документ
  Авторська розробка бізнес-моделі сільського креативного туризму «Три піскаря»
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Горбовцов Геннадій Миколайович; Horbovtsov Hennadii Mykolaiovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Венгерська Наталя Сергіївна; Vengerska Natalia Serhiivna
  Основна ідея цього бізнесу полягає в наданні послуг садиби для організованого відпочинку туристів на території, яка має значний рекреаційнотуристичний потенціал]; збереження національних традицій, автентичної кухні; підтримці майстрів народних промислів, виробників крафтових виробів; залученні безробітних місцевих жителів; збереженні біоресурсів та отриманні прибутку від діяльності. Локація має на меті занурити відвідувача в унікальну атмосферу автентичної української садиби завдяки поєднанню традиційних домашніх місцевих страв, напоїв, дегустацій і тематичного інтер’єру, з майстер-класами майстрів аматорів народних умільців та прийнятного цінового діапазону
 • Документ
  Короткий аналіз схилових ландшафтів долини річки Хорол біля села Березова Лука
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Гамза Дмитро Анатолійович; Hamza Dmytro Anatoliovych; Мовчан Володимир Васильович; Movchan Volodymyr Vasylovych
  На підставі екскурсійних обстежень здійснено аналіз ландшафтної структури території дослідження, зокрема створено кадастр схилового типу місцевості (сім урочищ). Встановлено, що господарське освоєння досліджуваної території незначне. Це пов’язано з геоморфологічною будовою даного ПТК. Та все ж не зважаючи на це, схилові ландшафти також зазнали антропогенного навантаження. Спочатку це було зведення лісів, що сприяло ерозійним процесам. В середині минулого століття почалося природне, а дещо пізніше і штучне заліснення. В останньому випадку це носило позитивний вплив антропогенного чинника. В окремих місцях прирічкового схилу створені кар’єри, що призводить до обвалів та осипів. Незначна частина схилу зайнята під забудовою.
 • Документ
  Про необхідність створення гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Токарівське джерело»
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Вертель Владислав Вікторович; Vertel Vladyslav Viktorovych
  Гідрогеологічний об’єкт представлений виходом джерельних вод. Водоносний горизонт - алювіальні відклади надзаплавної (борової) тераси р. Псел. Об’єкт розташований у мальовничій місцевості - на межі борової тераси (сосновий деревостан) та заплави річки (вільхове болото). Джерело оформлене шахтним колодязем (каптажна камера - кругла шахта з 2 бетонних кілець). Надкаптажний оголовок накритий дерев’яною відкидною кришкою. Рівень води в шахті колодязя - близько 1,5 м. Мешканцями м. Суми, а також сіл Токарі та Липняк джерело ціниться не тільки як осередок чистої джерельної води, але й як важливий рекреаційний об’єкт. Результат моніторингу з 2019­ 2023 років підтверджує значне рекреаційне навантаження на об’єкт у зв’язку з чим екологічний стан території з кожним роком погіршується
 • Документ
  Регіональні особливості релігійної активності в Сумській області
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna; Яцина Д. В.; Yatsyna D. V.
  Стрімке зростання релігійної активності в Сумській області, пояснюєтьсягеополітичною ситуацією в країні та історичними змінами у суспільстві, зокрема підписанням томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Як результат, з’являються нові релігійні громади та організації, відновлюються зруйновані храми та будуються нові. Встановлено, що у даному регіоні спостерігається зростання чисельності зареєстрованих релігійних організацій. Спостерігається динаміка до зниження частки релігійних громад, що підпорядковуються УПЦ МП. Даний факт пояснюється повномасштабними військовими діями на території України.
 • Документ
  Еколого-гідрологічний стан р. Вільшанка (ГІС та ДЗЗ аналіз)
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna; Філоненко Т. О.; Filonenko Т. О.
  Рослинність на ділянці нижче за течією від місця проведення днопоглиблювальних робіт добре забезпечена вологою та у більшості випадків класифікується як здорова рослинність помірних широт або ж як чагарники та луки. Показник NDVI-індексу коливається у межах від 0,556 до 0,9141. Ділянка проведення днопоглиблювальних робіт (руслове водосховище) характеризується не стійкою водністю. Значення NDWI та NDVI дозволяють зробити припущення про повторне замулення та евтрофікування водойми. Слід зазначити, що поглиблення дна річки призвело до часткової зміни напрямку течії, імовірної зміни рівня ґрунтових вод та затоплення значних площ заплавних луків. Перераховані факти негативно впливають на екологічний стан річки в цілому.
 • Документ
  Екскурсійні маршрути Путивльського туристичного кластеру
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna; Ісаєв Кирило Сергійович; Isaev Kyrylo Serhiovycv
  Туристичні маршрути Путивльщини представлені унікальними архітектурними, релігійними та етнографічними об’єктами. Близькість розташування та єдність розвитку досліджуваних територій дозволяють комбінувати та вдало доповнювати представлені у дослідженні маршрути. Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у вдосконаленні туристичних маршрутів з використанням геоінформаційних систем та у визначенні 30-ти кілометрової буферної зони між територією дослідження та Російською Федерацією, що в умовах воєнного стану дозволяє мінімізувати ризики для туристів
 • Документ
  Застосування ГІС та ДЗЗ технологій у проєктній діяльності учнів – членів Сумського територіального відділення МАН України
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna; Авраменко Валентина Василівна; Avramenko Valentyna Vasylivna
  Реалізація мети дослідження передбачала аналіз можливостей використання ГІС та ДЗЗ технологій в проєктній діяльності учнів. У підсумку доцільно зазначити, що використання ГІС та ДЗЗ-технологій в проєктній діяльності учнів є: зорієнтованим не лише на засвоєнні базових знань, умінь та навичок, а й на готовності їх творчого та практичного застосування у подальшій діяльності; затребуваним, як споживачами освітніх послуг, так і суспільством. Очевидно, що використання геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі в освітній діяльності закладів позашкільної освіти має стати цілеспрямованим процесом, який вимагає методичного підґрунтя, поглибленого аналізу форм і методів роботи.
 • Документ
  Аналіз перспектив військового туризму в прифронтових громадах України
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2023) Пацюк Вікторія Сергіївна; Patsiuk Viktoriia Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Венгерська Наталя Сергіївна; Venherska Natalia Serhiivna
  Не зважаючи на скепсис значної частки фахівців туристичної сфери щодо перспектив військового туризму, вважаємо, що після завершення військових дій цей напрям стане одним із провідних на прифронтових територіях. Завданням громад є підготовка військово-орієнтованих туристичних пропозицій, з метою ознайомлення закордонних відвідувачів як з місцями рашистських злочинів, так і з місцями, що пов’язані з героїчним спротивом українських воїнів та пересічних українців. Це стане запорукою того, що військовий туризм у нашій країні стане як повноцінним джерелом поповнення місцевого та державного бюджетів, так і національно-патріотичного виховання підростаючого покоління українців на засадах поваги до пам’яті тих, хто поклав життя за волю та незалежність.
 • Документ
  Сьомі Сумські наукові географічні читання
  (2022)
  До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сьомі Сумські наукові географічні читання», яка відбулася 14-16 жовтня 2022 року на природничо-географічному факультеті СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 • Документ
  Екологічний стан річки Сули у межах Сумської області
  (2022-10) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Карнаушенко Дмитрій Павлович; Karnaushenko Dmytrii Pavlovich; Гоженко Людмила Петрівна; Gozhenko Lyudmila Petrivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  У статті описано оцінку екологічного стану річки Сули, заплави, змін, що сталися за останні роки. З’ясовано гострі екологічні проблеми річки Сули, створено рекомендації щодо водоохоронних заходів. Екологічний стан річки Сули в межах Сумської області оцінено як «задовільний» та «незадовільний».
 • Документ
  Частота та інтенсивність тропічних ночей в Україні
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2022) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Пономарьов Олександр Миколайович; Ponomariov Oleksandr Mykolaiyovych
  На метеостанції Херсон (південь країни) приріст кількості тропічних ночей максимальний. У центрі України (метеостанції Київ і Полтава) тенденція дещо менша, але тут ці явища спостерігалися протягом усього аналізованого періоду. На заході країни, представленому метеостанціями Львів і Житомир, а також на півночі (метеостанція Чернігів) до середини 1990-х років тропічні ночі або не спостерігалися взагалі, або відзначалися рідко. Але з 1995 року ми бачимо збільшення кількості тропічних ночей на всіх метеостанціях України, включно зі Львовом, де тепер вони стабільно реєструються майже щороку.
 • Документ
  Укладання карт динаміки та анімаційних карт з використанням можливостей онлайн платформи European Drought Observatory
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2022) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Онлайн платформа Copernicus European Drought Observatory має широкі можливості створення анімаційних карт та карт динаміки для великої кількості сюжетів, пов’язаних з метеорологією, кліматологією та гідрологією. Вільний доступ до платформи та її основних інструментів дозволяє активно використовувати їх можливості як в освітньому процесі, так і для проведення власне наукових досліджень. Цінною є й можливість завантаження даних у форматах, які дозволяють їх обробку в популярних та професійних ГІС.
 • Документ
  Про потенційну пам’ятку природи місцевого значення «Шпилівська»
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2022) Вертель Владислав Вікторович; Vertel Vladyslav Viktorovych
  Пам'ятка природи місцевого значення «Шпилівська» має важливе наукове значення, оскільки характеризує своєрідність прояву сукупності процесів утворення гірських порід при низьких температурах (кріолітогенез) та відображає накладання проявів флювіогляціальних процесів. Ураховуючи перелічені факти, аргументованою є необхідність оголошення території зазначеного відслонення об’єктом ПЗФ місцевого значення – геологічної пам’ятки природи.
 • Документ
  Ландшафтна структура ключової ділянки в середній течії річки Хорол
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2022) Гамза Дмитро Анатолійович; Hamza Dmytro Anatoliovych; Мовчан Володимир Васильович; Movchan Volodymyr Vasylovych
  На підставі екскурсійних обстежень та аналізу картографічних матеріалів уточнено ландшафтну структуру території дослідження, зокрема вивірено межі схилового типу місцевості (чотири урочища) та заплавного тип місцевості (п’ять урочищ). Природні комплекси досліджуваної території частково змінені внаслідок антропогенного навантаження.
 • Документ
  Дослідження урбанізаційних процесів міста Суми з використанням методів ГІС та ДЗЗ
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2022) Борисенко Олександра Валентинівна; Borysenko Oleksandra Valentynivna; Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna
  У ході дослідження було детально проаналізовано забудови міста Суми у період з 1984 до 2022 року та виокремлено масиви найінтенсивнішої забудови, а саме район озера Чеха – площа забудови становить 2,42 км2, Площа забудови в районі вулиці Роменська та с. Сад становить близько 6,6 км2. Село сад не входить до складу Сумської міської територіальної громади, проте фактично є її приміською зоною.