Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Структурно-функціональні особливості синтаксичних засобів реалізації радості в сучасному німецькому кіно
  (2021) Калиш Софія Володимирівна; Kalysh Sofiia Volodymyrivna; Оробінська Руслана Володимирівна; Orobinska Ruslana Volodymyrivna
  Емотивність мовлення є одним із актуальних об’єктів дослідницької уваги лінгвістики, оскільки суб’єктивні особливості мовленнєвої діяльності людини – це цікавий феномен з точки зору антопоцентричної парадигми сучасної науки. Однією з основних емоцій людини вважається емоція радості, яка є репрезентантом позитивного внутрішнього стану людини, що переживає відчуття успіху чи задоволення від результатів власних дій або ж діяльності інших людей. У процесі реалізації емоції радості (ЕР) важливу роль відіграють не тільки невербальні, але й мовні засоби. Перетворючись на знаряддя суб’єктивного самовираження людини, вони можуть втрачати свої структурно-семантичні характеристики, що потребують детального аналізу з боку лінгвістів.
 • Документ
  Образність німецькомоного політичного дискурсу (на матеріалі промов Ангели Меркель)
  (2021) Любченко Юлія Миколаївна; Liubchenko Yuliia Mykolaivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У сучасних умовах демократичного устрою значимість політичної комунікації в суспільстві зростає, так як політичні питання відкрито обговорюються, і рішення ряду проблем залежить від того, яким чином їх буде освячувати політик.
 • Документ
  Асиміляція комп'ютерних неологізмів у сучасній німецькій мові
  (2021) Сахненко Дар'я Романівна; Sakhnenko Daria Romanivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Ми всі є свідками того, як майже кожного дня з’являються все нові інформаційні та технологічні винаходи, котрі потребують лінгвістичного окреслення. Як результат, розширюється словниковий запас мови. Постійно формуються нові слова, інші вимирають, змінюються їх значення або слова запозичуються з інших мов. Однією із найбільш збагачуваних галузей сьогодення є комп’ютерна термінологія. Але комп’ютерна термінологія також має свою особливість. Оскільки комп’ютери стали невід’ємною частиною людського буття, поняття з комп’ютерної сфери проникли до активного словника носіїв мови, а деякі навіть видозмінилися та перетворилися на жаргонізми. Саме тому комп’ютерна термінологія є одним із основних об’єктів дослідження сучасних лінгвістів, котрі досліджують шляхи та способи утворення комп’ютерної термінології, її структурно-семантичні особливості.
 • Документ
  Використання номінальних та прономінальних звертань в німецькій мові (на основі текстів інтерв’ю)
  (2021) Сухина Альона Олексіївна; Sukhyna Alona Oleksiivna; Христенко Оксана Сергіїївна; Khrystenko Oksana Serhiivna
  Мова як основний комунікативний інструмент невіддільна від таких понять, як комунікативний або мовленнєвий етикет, який розуміється як мікросистема національних специфічних формул стійкої комунікації, прийнятих та прописаних суспільством для встановлення контакту між співрозмовниками та підтримки спілкування у певній тональності. Сутність мови розкривається в її практичному прояві, в реалізації її функцій, перш за все, комунікативної та пізнавальної, які є основними, майже завжди присутніми в мовній діяльності.
 • Документ
  Особливості функціонування інфінітивних конструкцій в німецькомовних періодичних виданнях
  (2021) Турчин Катерина Олегівна; Turchyn Kateryna Olehivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  В сучасній німецькій лінгвістиці відсутня однозначна точка зору щодо інфінітивних конструкцій як частини речення, а також відсутня достатня кількість праць з його дослідження, що в повній мірі можуть описати особливості функціонування інфінітивних конструкцій. На нашу думку, цей факт зумовлює необхідність дослідження особливостей функціонування інфінітивних конструкцій в німецькомовних періодичних виданнях.