Образність німецькомоного політичного дискурсу (на матеріалі промов Ангели Меркель)

Анотація
У сучасних умовах демократичного устрою значимість політичної комунікації в суспільстві зростає, так як політичні питання відкрито обговорюються, і рішення ряду проблем залежить від того, яким чином їх буде освячувати політик.
In the current context of democracy, the importance of political communication in society is growing, as political issues are openly discussed, and the solution of some problems depends on how they will be sanctified by politicians.
Опис
Ключові слова
дискурс, політика, комунікація, образність, промова, discourse, politics, communication, tropology, speech
Бібліографічний опис
Любченко, Ю. М. Образність німецькомовного політичного дискурсу (на матеріалі промов Ангели Меркель) [Текст] : магістер. робота / Ю. М. Любченко ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 90 с.