Покращення загальної швидкісно-силової підготоки дзюдоїстів 10–11 років

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто річний тренувальний цикл підготовки дзюдоїстів. Доповнено тренувальну програму підготовки дзюдоїстів протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами для покращення загальної швидкісно-силової підготовки. Доведено ефективність спеціальних засобів, що підтверджується статистичними даними.
The article examines the annual training cycle of training judokas. The training program of training judokas during the annual training cycle was supplemented with special means to improve general speed and strength training. The effectiveness of special means has been proven, which is confirmed by statistical data.
Опис
Ключові слова
швидкісно-силова підготовка, дзюдоїсти, спеціальні засоби, speed and strength training, judokas, special equipment
Бібліографічний опис
Вольченко, О. Покращення загальної швидкісно-силової підготоки дзюдоїстів 10–11 років [Текст] / О. Вольченко, Л. Максименко // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 37–41.