Оцінка результатів впровадження авторської моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Наведено результати впровадження авторської моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики. Структура дослідницької компетентності, що лежить в основі моделі, представлена чотирма компонентами: мотиваційним, операційним, рефлексивним та технологічним.
The results of implementing the author ’s model of developing senior pupils’ research competence in Physics are presented. The research competence structure making the model basis is represented by four constituents: motivational, operational, reflexive and technological.
Опис
Ключові слова
компетентність, дослідницька компетентність, компонент, модель дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики, competence, research competence, constituent, senior pupils ’ research competence in Physics
Бібліографічний опис
Грудинін, Б. О. Оцінка результатів впровадження авторської моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики [Текст] / Б. О. Грудинін // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 147–149.