Оцінка стану еродованості ґрунтів Cумської області

Ескіз недоступний
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛНУ ім. І. Франка
Анотація
У статті дана оцінка ерозії ґрунтів Сумської області. Виявлено залежності між ступенем ерозії і геоморфологічною будовою території. Створена карта ерозії ґрунтів, побудована на основі статистичних даних.
In article the estimation of soil's erosion of the Sumy region is given. The dependences between the degree of erosion and geomorphologic structure of territory are revealed. The map of soil's erosion constructed on the basis of statistical data is given.
Опис
Ключові слова
географія, geography, ерозія, erosion, грунти, soils, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Оцінка стану еродованості ґрунтів сумської області [Текст] // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія географічна. – 2003. – Вип. 29. – С. 191–196.
Зібрання