Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
В статті розглядаються особливості оцінювання комплексних завдань в процесі вивчення інформатики в старших класах. Також виділені функції діагностики освітньої діяльності учня при використанні комплексних завдань на практичних роботах з дисципліни. Проаналізовані вільно поширювані програми для проведення тестування. Наведений приклад практичної роботи, що складається з різних типів завдань, використання яких, в свою чергу, забезпечує диференційований підхід при вивченні інформатики.
The features of evaluation of complex tasks in the process of computer science teaching in upper forms of a comprehensive school are revealed in the following article. The author distinguishes functions of a diagnosis of student’s educational activities while using complex tasks on practical works. She also analyses such test programs as My Test and TestW2 and makes an example of a practical work that consists of different types of tasks the use of which, in turn, provides a differential approach in computer science learning.
Опис
Ключові слова
діагностика освітньої діяльності, комплексні завдання, диференційований підхід, інформатичні компетентності, diagnosis of educational activities, complex tasks, differential approach, informative competence
Бібліографічний опис
Дегтярьова, Н. В. Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи [Текст] / Н. В. Дегтярьова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧПНУ, 2013. – Вип. 113 – С. 119–124.