Фізична підготовка футболістів на початковому етапі спортивних тренувань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто основні аспекти річного тренувального циклу підготовки юних футболістів. Доповнено тренувальну програму підготовки гравців протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами елементів спортивних ігор. Доведено ефективність спеціальних засобів, що підтверд- жується статистичними даними.
The article discusses the main aspects of the annual training cycle of training young football players. The training program for training players during the annual training cycle was supplemented with special means of elements of sports games. The effectiveness of special means has been proven, which is confirmed by statistical data.
Опис
Ключові слова
фізична підготовка, футболісти, початковий етап, спортивні тренування, physical training, football players, initial stage, sports training
Бібліографічний опис
Галета, А. Фізична підготовка футболістів на початковому етапі спортивних тренувань [Текст] /А. Галета, Л. Максименко // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 42–46.