Психологические ориентиры современных учебников

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Katowice: Nowa nauka
Анотація
У статті пропонується радикально змінити стиль і вектор націленості шкільних підручників. Нові підручники повинні писатися "під учня" і бути націлені на те, щоб відігравати роль своєрідних "самовчителів" для учнів. Такий підручник стає умовою організації навчання як спільної діяльності вчителя і учня. Розглядається комплекс принципів, орієнтованих на створення підручників нового типу: гуманітаризації, інтеграції, нелінійності, розведення рівнів.
There is suggested to change radically the style and the vector of orientation of school textbooks. The new textbooks should be written for the pupil, and must play the role of some kind of pupil's books for the self-education. This school textbooks is a condition education, as a joint activity of the teacher and student. The article deals with a set of principles aimed at creating a new kind of textbooks humanization, integration, non-linearity, dilution levels.
Опис
Ключові слова
шкільний підручник, розвиток особистості, формування мислення, підручник нового типу, гуманітаризація, інтеграція, нелінійність, розведення рівнів, school textbook, personal development, formation of thought, new type of textbook, humanization, integration, non-linearity, dilution levels
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Психологические ориентиры современных учебников [Текст] / Т. Б. Тарасова // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice : Nowa nauka, 2018. – s. 149–153.