Андрагогічні принципи у поглядах британських теоретиків освіти (ретроспективний аналіз)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Анотація
У статті подається ретроспективний аналіз концептуальних основ освіти дорослих у поглядах провідних британських вчених-педагогів з початку ХХ століття до сьогодення. Зокрема, розглядаються доробки Дерека Легге, Кіріта Річмонда, Артура Стока, Річарда Генрі Таунея, Коліна Тітмуса, Пітера Джарвіса, Гарольда Уільтшира, Базіла Йекслі, науково-педагогічні погляди яких лягли в основу існуючої на сьогодні британської концепції освіти дорослих. Проаналізований матеріал може бути використаний при розробці національної концепції освіти дорослих. У перспективі доцільно провести детальний аналіз кожного з вищевказаних авторів, що може стати цінним теоретичним доробком для вітчизняної андрагогіки.
The research conducted made it possible to find out that adult education in England evolved from the elementary forms (reading, writing, reckoning) to the complex ones (various forms and levels of education). That proves adult education to have become a unique system only in the second half of the XXth century. On the basis of the investigation five main stages were pointed out, each is a qualitatively new cycle of the English adult education formation and development and is determined by the peculiarities of social, political, economical and cultural development of the given country in a definite period.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, андрагогічні принципи, освіта протягом життя, продовжувана освіта, adult education, andragogical principles, lifelong education, further education
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. Андрагогічні принципи у поглядах британських теоретиків освіти (ретроспективний аналіз) [Текст] / С. М. Коваленко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – № 2. – С. 53–60.