Enjoy Listening English Dialogues

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
The textbook includes the following topics: "Personality, Family", "Holidays", "Food", "Home", "University", "Shopping". it is aimed at the development and improvement of listening speech skills. The texts proposed are authentic, correspond to the syllabus,are socially and culturally oriented. The textbook is meant for the first-year-students (full-time and part-time) of University Foreign Languages Departments.
Посібник охоплює такі розмовні теми як «Особистість, сім’я», «Свята», «Відпочинок, розваги», «Харчування», «Домівка», «Покупки», «Університет». Метою посібника є розвиток та удосконалення мовленнєвих вмінь аудіювання у діалогічному мовленні. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають соціокультурну спрямованість. Посібник призначено для студентів 1-го курсу денного та заочного відділення факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
аудіювання, особистість, сім’я, домівка, університет, покупки, харчування, відпочинок, listening, personality, family, home, university, shopping, food, holidays
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. Enjoy listening English dialogues [Text] = Вдосконалюємо уміння аудіювання у діалогічному мовленні : на матеріалі англійської мови : навчальний посібник для студентів 1-го курсу спеціальностей «Англійська мова та друга іноземна мова» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. Частина 1 / С. М. Коваленко, М. М. Чикалова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 123 с.