Використання технології кооперованого навчання при викладанні економіки у школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
При застосуванні технології кооперативного навчання створюється можливість обговорення будь-якої проблеми, доведення, аргументування власної точки зору. Це сприяє глибокому розумінню навчального матеріалу, розвитку мислення. Аналізується зміст основних елементів моделі кооперованого навчання при викладанні економіки в школі.
Implementation of the co-operative learning technology in teaching creates possibilities for discussing every problem, proving and arguing personal point of view. It promotes deep understanding of academic material and developing thinking. The content of the basic elements of the model of co-operative learning in teaching economics at school is analyzed.
Опис
Ключові слова
кооперативне навчання, міжособистісне спілкування, пізнавальна діяльність, co-operative learning, interpersonal communication, cognitive activity
Бібліографічний опис
Бодрова, В. В. Використання технології кооперованого навчання при викладанні економіки у школі [Текст] / В. В. Бодрова, Г. І. Ковтун // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 23–25.