Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10738
Title: Використання технології кооперованого навчання при викладанні економіки у школі
Other Titles: The Use of the Co-Operative Learning Technology in Teaching Economics at School
Authors: Бодрова, В. В.
Bodrova, V. V.
Ковтун, Галина Іванівна
Kovtun, Halyna Ivanivna
Keywords: кооперативне навчання
міжособистісне спілкування
пізнавальна діяльність
co-operative learning
interpersonal communication
cognitive activity
Issue Date: 2011
Citation: Бодрова, В. В. Використання технології кооперованого навчання при викладанні економіки у школі [Текст] / В. В. Бодрова, Г. І. Ковтун // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 23–25.
Abstract: При застосуванні технології кооперативного навчання створюється можливість обговорення будь-якої проблеми, доведення, аргументування власної точки зору. Це сприяє глибокому розумінню навчального матеріалу, розвитку мислення. Аналізується зміст основних елементів моделі кооперованого навчання при викладанні економіки в школі.
Implementation of the co-operative learning technology in teaching creates possibilities for discussing every problem, proving and arguing personal point of view. It promotes deep understanding of academic material and developing thinking. The content of the basic elements of the model of co-operative learning in teaching economics at school is analyzed.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10738
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bodrova_Kovtun.pdf321,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.