Особливості технічної підготовки футболістів 15–16 років у річному тренувальному циклі

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто основні аспекти річного тренувального циклу підготовки футболістів 15–16 років. Доповнено тренувальну програму підготовки гравців протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами для покращення технічної підготовки. Перевірено ефективність доповненої програми.
The article examines the main aspects of the annual training cycle of 15-16-year-old football players. Supplemented the training program of training players during the annual training cycle with special means to improve technical training. The effectiveness of the supplemented program has been verified.
Опис
Ключові слова
технічна підготовка, футболісти 15–16 років, тренування, річний цикл, technical training, football players 15–16 years old, training, annual cycle
Бібліографічний опис
Мигаль, М. Особливості технічної підготовки футболістів 15–16 років у річному тренувальному циклі [Текст] / М. Мигаль, Л. Максименко // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 135–140.