Актуальні проблеми громадського здоров’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Збірник складається з наукових статей провідних науковців, досвідчених практиків, науковців-початківців, які працюють у напрямках теоретико-методологічних аспектів розвитку шкільної освіти та сфери здоров’язбережувального виховання і навчання. Розкрито особливості роботи дошкільних закладів, закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Матеріали конференції будуть корисними для фахівців галузі педагогіки, вихователів закладів дошкільної освіти, викладачів початкових та старших класів, вчителів початкових та старших класів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку здоров’язбережувального виховання, здоров’я учасників педагогічного процесу та ведення здорового способу життя.
The collection consists of scientific articles by leading scientists, experienced practitioners, novice scientists working in the areas of theoretical and methodological aspects of the development of school education and health education. The peculiarities of the work of preschool institutions, institutions of general secondary, vocational and higher education at the present stage of society development are revealed.
Опис
Ключові слова
здоров’я, освіта, здоров’язбережувальні технології, громадське здоров’я, учні, педагогічні працівники, заклади освіти, health, education, health technologies, public health, students, teachers, educational institutions
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми громадського здоров’я [Текст] : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров'я», 24–25 травня 2022 року. Т. 1 (6) / редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, І. О. Калиниченко та ін.. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022 – 136 с.