Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12307
Title: Актуальні проблеми громадського здоров’я
Other Titles: Current Issues of Public Health
Keywords: здоров’я
освіта
здоров’язбережувальні технології
громадське здоров’я
учні
педагогічні працівники
заклади освіти
health
education
health technologies
public health
students
teachers
educational institutions
Issue Date: 2022
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Актуальні проблеми громадського здоров’я [Текст] : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров'я», 24–25 травня 2022 року. Т. 1 (6) / редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, І. О. Калиниченко та ін.. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022 – 136 с.
Abstract: Збірник складається з наукових статей провідних науковців, досвідчених практиків, науковців-початківців, які працюють у напрямках теоретико-методологічних аспектів розвитку шкільної освіти та сфери здоров’язбережувального виховання і навчання. Розкрито особливості роботи дошкільних закладів, закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Матеріали конференції будуть корисними для фахівців галузі педагогіки, вихователів закладів дошкільної освіти, викладачів початкових та старших класів, вчителів початкових та старших класів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку здоров’язбережувального виховання, здоров’я учасників педагогічного процесу та ведення здорового способу життя.
The collection consists of scientific articles by leading scientists, experienced practitioners, novice scientists working in the areas of theoretical and methodological aspects of the development of school education and health education. The peculiarities of the work of preschool institutions, institutions of general secondary, vocational and higher education at the present stage of society development are revealed.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12307
Appears in Collections:Актуальні проблеми громадського здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni problemy hromadskoho_2022.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.