Injuries Among Different Population Age Groups of the Sumy Region

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавський державний медичний університет, Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографанатомів України
Анотація
У статті представлені дані про травматизм серед населення Сумської області за основними віковими групами: діти (0–14 років), підлітки (15–17 років) і доросле населення (старше 18 років) за період 2010–2019 рр. Проведено аналіз динаміки рівня травматизму за вказаний період часу і загалом для всього населення Сумської області. В роботі використані матеріали Державної служби статистики України, Міністерства охорони здоров’я України, Українського інституту стратегічних досліджень, Обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики м. Суми, Головного управління статистики в Сумській області. Більше 90 % травм різних вікових груп складали рани та поверхневі пошкодження, вивихи і розтягнення, переломи верхніх та нижніх кінцівок, внутрішньочерепні травми, переломи кісток хребта, черепа, тазу. Встановлено зниження травматизму населення всіх вікових груп в Сумській області у 2019 році, яке супроводжувалось зменшенням в структурі частки ран та поверхневих ушкоджень з 41 % до 36 %, вивихів і розтягнень – з 18 % до 13 %. Зафіксовано, що у 2019 році перше місце посідали рани та поверхневі пошкодження, друге – вивихи і розтягнення, третє – переломи верхніх кінцівок. Bстановлено, що кожного року дослідження в обласному центрі рівень травматизму всіх вікових груп був у 2–2,5 рази вище, ніж в районах області.
The study presents data on injuries among the main population groups: children (0–14 years old), adolescents (15–17 years old), and adults (over 18 years old), for the period 2010–2019 in the Sumy region, Ukraine. The dynamics of changes in injuries for the specified period for the entire population of the Sumy region were also analyzed. The materials used in the study are those of the State Statistics Service of Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine, the Ukrainian Institute for Strategic Studies, the Regional Information and Analytical Center for Medical Statistics in Sumy, and the Main Department of Statistics in the Sumy region. More than 90 % of injuries in different age groups were wounds and superficial injuries, sprains and strains, fractures of the upper and lower extremities, intracranial injuries, and fractures of the spine, skull, and pelvis. A decrease in injuries among the population of all age groups in the Sumy region in 2019 was found, which was accompanied by a decrease in the share of wounds and superficial injuries from 41 % to 36 %, and sprains and strains from 18 % to 13 %. It was recorded that in 2019, wounds and superficial injuries took the first place, dislocations and sprains the second, and fractures of the upper extremities the third. It was found that in each year of the study in the regional center, the level of injuries in all age groups was 2–2.5 times higher than in the districts of the region.
Опис
Ключові слова
травматизм, injuries, доросле населення, adult population, підлітки, adolescents, діти, children, структура травматизму, structure of injuries
Бібліографічний опис
Injuries Among Different Population Age Groups of The Sumy Region [Text] / M. P. Moskalenko, A. O. Kornus, O. H. Kornus, V. D. Shyshchuk, O. O. Skyba // World of Medicine and Biology. – №4 (86). – 2023. – Р. 115–119. – DOI: 10.26724/2079-8334-2023-4-86-115-119
Зібрання