Interdisciplinary Integration Ties as a Mechanism of Implementation Competence Approach in Educational Process

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
This paper considers the actual problem of the formation of interdisciplinary integration relations as a means of implementation of the competency approach in training.
У роботі окреслюється актуальна проблема формування міжпредметних інтеграційних зв’язків як один із засобів реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі.
Опис
Ключові слова
компетентністний підхід, міжпредметні зв’язки, процес навчання, система міждисциплінарних навчальних задач, competentive approach, interdisciplinary communication, learning, interdisciplinary educational system tasks
Бібліографічний опис
Krasiuk, Yu. M. Interdisciplinary Integration Ties as a Mechanism of Implementation Competence Approach in Educational Process [Text] / Yu. M. Krasiuk, T. M. Zadorozhnia // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 57–59.