Географія сфери обслуговування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Географія сфери обслуговування» розраховані на студентів V курсу природничо-географічного факультету спеціальності 7.04010401 Географія*. Містять тези лекцій, завдання для аудиторних практичних робіт, список рекомендованої літератури.
Methodical instructions on the subject "Geography of the service sector" are designed for fifth-year students of the Faculty of Natural Geography, specialty 7.04010401 Geography *. Contains abstracts of lectures, assignments for classroom practical work, a list of recommended reading.
Опис
Ключові слова
географія, geography, сфера обслуговування, service sector, методичні вказівки, methodical instructions
Бібліографічний опис
Географія сфери обслуговування : методичні вказівки з навчальної дисципліни / Уклад. О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 32 с.