Основи наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
Методичні вказівки розраховані на студентів денного відділення природничо-географічного факультету, що здобувають освіту за напрямом підготовки 6.040104 Географія*. Містять контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання та список рекомендованої літератури.
Methodical instructions are designed for full time students of the faculty of Natural Sciences and Geography by speciality 6.040104 Geography. Contains test questions for the course topics, practical tasks, tasks for independent work and a list of recommended reading.
Опис
Ключові слова
наука, science, наукове дослідження, scientific research, наукова інформація, scientific information
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Основи наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки до виконання практичних робіт та контролю самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 32 с.