Соціально-економічні та культурно-освітні чинники становлення та розвитку туристської освіти в Туреччині

Ескіз недоступний
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність визначення соціально-економічних та культурно-освітніх чинників, які вплинули на становлення та розвиток туристської освіти в університетах Туреччини. Показано роль законодавчої бази у сфері туризму в Туреччині.
The article is devoted to the determination of social, economical, cultural and educational factors affecting the formation and development of tourist training at Turkish Universities. The role of legislation in the field of tourism in Turkey is shown.
Опис
Ключові слова
етапи розвитку, індустрія туризму, туристська освіта, закони, Туреччина, stages of development, tourism education, laws, Turkey
Бібліографічний опис
Чикалова, М. М. Соціально-економічні та культурно-освітні чинники становлення та розвитку туристської освіти в Туреччині [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковийжурнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 8. – С. 137–146.
Зібрання