Методика організації самостійної роботи учнів з навчальною літературою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі інтегративної моделі процесу навчання пропонується узагальнена структура діяльності щодо організації самостійної роботи учнів з навчальною літературою з фізики.
On the basis of integrative model of process of educating the generalized structure of activity is offered for organization of independent work of students with educational literature on physics.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, узагальнений план діяльності, цикл процесу навчання, навчальний процес, конспект, робочий конспект, independent work, generalized plan of activity, cycle of process of educating, educational process, compendium, working compendium
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Методика організації самостійної роботи учнів з навчальною літературою [Текст] / М. В. Каленик // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 47–49.