Формування навичок самоконтролю учнів під час вивчення математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлено застосування навичок самоконтролю як одного з прийомів роботи над попередженням та виправленням математичних помилок учнів.
Formation of self-control skills of students in the study of mathematics. The article highlights the use of skills of self-control as one of the methods work on the prevention and correction of mathematical errors students.
Опис
Ключові слова
навички самоконтролю, математичні помилки учнів, skills of self-control, mathematical errors of students
Бібліографічний опис
Благодир, Л. А. Формування навичок самоконтролю учнів під час вивчення математики [Текст] / Л. А. Благодир // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 18–19.