Inhibition of Protease-Activated Receptor 1 Affects on the Long-Term Synaptic Plasticity Following Status Epilepticus

Анотація
Протеаз-активований рецептор 1 (PAR1) є важливим фактором патогенезу різних розладів мозку, пов'язаних з ризиком розвитку епілепсії.
Protease-activated receptor 1 (PAR1) is an important contributor to the pathogenesis of a variety of brain disorders associated with a risk of epilepsy development.
Опис
Ключові слова
рецептор, активований протеазою1, епілепсія тимчасової частки, модель літій-пілокарпіну, синаптична пластичність, Protease-activated receptor1, Temporal lobe epilepsy, Lithium-pilocarpine model, synaptic plasticity
Бібліографічний опис
Inhibition of Protease-Activated Receptor 1 Affects on the Long-Term Synaptic Plasticity Following Status Epilepticus [Текст] / M. Semenikhina, A. Savotchenko, R. Bogovyk, M. Fedoriuk, E. Isaeva // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 122.