Перекладацькі способи передачі експресивності персонажного мовлення в українському перекладі роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і В’язень Азкабану»

Анотація
Магістерська робота присвячена виявленню засобів передачі експресивності персонажного мовлення у романі Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і В’язень Азкабану» та способів їхньої передачі в українському перекладі.
The means of conveying expressiveness of characters’ speech in the novel "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" by J.K. Rowling and the ways of their transfer in the Ukrainian translation are studied in the master’s thesis.
Опис
Ключові слова
персонажне мовлення, експресивність, суб’єктивна модальність, емотивність, перекладацькі трансформації, characters’ speech, expressiveness, subjective modality, emotiveness, translation transformations
Бібліографічний опис
Ковтун, Т. В. Перекладацькі способи передачі експресивності персонажного мовлення в українському перекладі роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і В’язень Азкабану» [Текст] : магістер. робота / Т. В. Ковтун ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 76 с.