Enjoy Listening English

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
Посібник охоплює такі розмовні теми як «Особистість, сім’я», «Велика Британія», «Лондон», «Харчування», «Домівка», «Здоров’я та медицина», «Покупки», «Спорт», «Подорож», «Університет». Метою посібника є розвиток та удосконалення мовленнєвих вмінь аудіювання. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають соціокультурну спрямованість. Посібник призначено для студентів 1-2 курсу денного та заочного відділення факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.
The textbook covers the topics included into the syllabus for the first- and second-year students: "Personality profile", "Home and house", "Food", "university life", "Shopping", "Health and medicine", "Sport", "Great Britain", "Travelling". It is aimed at developing and improving students' listening skills.
Опис
Ключові слова
особистість, personality profile, дім, home and house, їжа, food, навчання в університеті, university life, здоров'я та медицина, health and medicine, спорт, sports and games, Британія, Great Britan, мандри, travelling
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. Enjoy listening English = Вдосконалюємо уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови) [Текст] : навчальний посібник для студентів 1–2 курсу спеціальностей «Англійська мова та друга іноземна мова» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів / С. М. Коваленко, О. В. Ігнатенко . – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 80 с.