LMS MOODLE в розробці тестів англійської мови на засадах компетентнісного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті проаналізовано можливості LMS MOODLE в плані організації тестового контролю знань та поширених методів контролю тестування, що складається із завдань, які дозволяють ефективно виміряти рівень (щодо класифікації Блума) і структуру знань. Наведено приклади тестових завдань. Подано малюнки (скріншоти), які дають ключ до розуміння, що повинні отримати в кінці розробки тестів.
The article analyzes the capabilities of LMS MOODLE in terms of organizing test control of knowledge and common test control methods, consisting of tasks that can effectively measure the level (according to Bloom’s classification) and knowledge structure. Examples of test tasks are given. Pictures (screenshots), which give the key to understand what they should receive at the end of test development.
Опис
Ключові слова
електронні тести, обмеження часу, рівень засвоєння знань, тестові завдання, «Банк питань», об'єктивно оцінити знання, electronic tests, time limits, level of knowledge mastering, test tasks, “Question Bank”, objectively assess knowledge
Бібліографічний опис
Кононова, О. Ю. LMS MOODLE в розробці тестів англійської мови на засадах компетентнісного підходу [Текст] / О. Ю. Кононова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редакційна рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 1. – С. 16–18.