До проблеми оцінки якості освіти дорослих (з британського досвіду)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Анотація
У статті подається аналіз системи оцінки якості освітніх послуг провайдерів, орієнтованих на дорослий контингент споживачів. Розлядається діяльність Інспекторату з питань навчання дорослих (Adult Learnong Inspectorate), створений реформою 2000 року, а також діяльність Відділу освітніх стандартів (Office fo Standards in Education, Children's Services and Skills), який був створений реформою 2006 року з метою оптимізації системи оцінки якості освіти в цілому. У дослідженні подано схему інспекції навчальних закладів «Загальна структура інспекції» (Common Inspection Framework), розкрито особливості оцінювання якості роботи навчальних закладів-провайдерів освітніх послуг для дорослих.
The research reveals the peculiarities of inspecting the quality of adult education in Britain. It gives the idea on how to implement the model of quality assurance in adult education effectively and can be applied to the Ukrainian system of education.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, adult Learning Inspectorate, інспекторат з питань навчання дорослих, non-formal adult education, відділ освітніх стандартів, office fo standards in education, загальна структура інспекції, children's services and skills, закон «Про навчання та вміння», commomn inspection framework, закон «Про освіту та перевірку якості», learning and skills act, освіта протягом життя, education and Inspections act, формальна освіта дорослих, life-long education, неформальна освіта дорослих, formal adult education, adult education
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. До проблеми оцінки якості освіти дорослих (з британського досвіду) / С. М. Коваленко, М. М. Чикалова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2019. – Випуск № 1.– С. 16–20.
Зібрання