Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7776
Title: До проблеми оцінки якості освіти дорослих (з британського досвіду)
Other Titles: To the Problem of Adult Education Quality Evaluation (Britain Case Study)
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Чикалова, Марина Миколаївна
Kovalenko, Svitlana Mykolaivna
Chykalova, Maryna Mykolaivna
Keywords: освіта дорослих
adult Learning Inspectorate
інспекторат з питань навчання дорослих
non-formal adult education
відділ освітніх стандартів
office fo standards in education
загальна структура інспекції
children's services and skills
закон «Про навчання та вміння»
commomn inspection framework
закон «Про освіту та перевірку якості»
learning and skills act
освіта протягом життя
education and Inspections act
формальна освіта дорослих
life-long education
неформальна освіта дорослих
formal adult education
adult education
Issue Date: 2019
Publisher: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Citation: Коваленко, С. М. До проблеми оцінки якості освіти дорослих (з британського досвіду) / С. М. Коваленко, М. М. Чикалова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2019. – Випуск № 1.– С. 16–20.
Abstract: У статті подається аналіз системи оцінки якості освітніх послуг провайдерів, орієнтованих на дорослий контингент споживачів. Розлядається діяльність Інспекторату з питань навчання дорослих (Adult Learnong Inspectorate), створений реформою 2000 року, а також діяльність Відділу освітніх стандартів (Office fo Standards in Education, Children's Services and Skills), який був створений реформою 2006 року з метою оптимізації системи оцінки якості освіти в цілому. У дослідженні подано схему інспекції навчальних закладів «Загальна структура інспекції» (Common Inspection Framework), розкрито особливості оцінювання якості роботи навчальних закладів-провайдерів освітніх послуг для дорослих.
The research reveals the peculiarities of inspecting the quality of adult education in Britain. It gives the idea on how to implement the model of quality assurance in adult education effectively and can be applied to the Ukrainian system of education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7776
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko-Chykalova-stattya-2019 (3).pdf303,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.