Особливості гендерної культури світу в англійській лінгвокультурі

Анотація
Метою роботи є дослідження та аналіз стратегій та тактик ґендерного спілкування в сучасному англійському художньому діалогічному дискурсі.
The purpose of the work is to research and analyze strategies and tactics of gender communication in contemporary English artistic dialogical discourse.
Опис
Ключові слова
гендер, лінгвокультура, англійська, магістерська, комунікація, gender, linguoculture, English, thesis, communication
Бібліографічний опис
Дордя, Т. В. Особливості гендерної культури світу в англійській лінгвокультурі [Текст] : магістер. робота / Т. В. Дордя ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 115 с.