Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9193
Title: Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду
Other Titles: Technologies of Social Work and Social Assistance in the Conditions of the Transformation Period
Authors: Поляничко, Анжела Олександрівна
Polianychko, Anzhela Oleksandrivna
Гончаренко, Олена Володимирівна
Honcharenko, Olena Volodymyrivna
Знобей, Олексій Володимирович
Znobei, Oleksii Volodymyrovych
Іонова, Ірина Миколаївна
Ionova, Iryna Mykolaivna
Кирилюк, Ганна Василівна
Kyryliuk, Hanna Vasylivna
Клочко, Олексій Олександрович
Klochko, Oleksii Oleksandrovych
Луценко, Олена Анатоліївна
Lutsenko, Olena Anatoliivna
Полякова, Ольга Михайлівна
Poliakova, Olha Mykhailivna
Пономаренко, Людмила Іванівна
Ponomarenko, Liudmyla Ivanivna
Ратєєва, Вікторія Олександрівна
Ratieieva, Viktoriia Oleksandrivna
Шевченко, Таїсія Станіславівна
Shevchenko, Taisiia Stanislavivna
Шпиг, Наталія Олександрівна
Shpyh, Nataliia Oleksandrivna
Keywords: соціальна робота
соціальна допомога
гендерно-чутлива соціальна робота
заклади соціального спрямування
соціальні послуги
social work
social assistance
gender-sensitive social work
social care institutions
social services
Issue Date: 2020
Citation: Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ; за заг. ред. А. О. Поляничко, А. В. Кирилюк. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – 335 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить теоретичні розвідки щодо технологізації соціальної роботи і соціальної допомоги. Окремим розділом представлено технології інституційно-організаційного забезпечення і реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги. У виданні розробленими є технології реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги в контексті їх деінституалізації. Посібник адресовано працівникам соціальних служб, студентам і магістрантам спеціальності 231 «Соціальна робота» і 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», соціальним працівникам і соціальним педагогам, практичним психологам, які використовують у своїй діяльності технології соціальної роботи і соціальної допомоги.
The teaching aid provides theoretical explorations about technologies of social work and social assistance. Much attention is given to technologies of institutional and organizational support and the implementation of social work and social assistance. The publication touches upon the technologies of implementation of social work and social assistance in the context of their deinstitutionalization. The manual is addressed to social services workers, students and masters of the specialty 231 «Social work» and 028 «Management of socio-cultural activities», social workers and social educators, practical psychologists who use technologies of social work and social assistance in their activities.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9193
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч-метод посібник кафедри (1).pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.