Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8818
Title: Варіювання швидкості зміни руху тону в англомовних сільських пейзажних описах
Other Titles: Variation in the Speed of Tone Movement Changes in English Rural Landscape Descriptions
Authors: Гуменюк, Інна Леонідівна
Humeniuk, Inna Leonidivna
Keywords: акустичний аналіз
англійські сільські пейзажні описи
швидкість зміни руху тону
інтонація
acoustic analysis
English rural landscape descriptions
speed of tone movement chages
intonation
Issue Date: 19-Apr-2019
Publisher: Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Гуменюк, І. Л. Варіювання швидкості зміни руху тону в англомовних сільських пейзажних описах [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнародною участю, (19 квітня 2019 р., м. Київ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 55–57.
Abstract: У тезах наукової доповіді подано результати акустичного аналізу просодичних засобів реалізації англомовних сільських пейзажних описів. Результати акустичного аналізу дали змогу виокремити варіації зміни швидкості руху тону у досліджуваних прозових описових фрагментах.
The paper offers the results of acoustic analysis of prosodic means realizing English rural landscape descriptions. The results of acoustic analysis enabled the author to establish the variations in the speed of tone movement changes in the prose descriptive fragments under study.
Description: Тези доповіді стосуються акустичного аналізу просодичних параметрів прозових художніх творів та їхніх фрагментів, зокрема описових уривків.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8818
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Круглий стіл 2019.pdf135,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.