Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8717
Title: Educational Effectiveness and Quality Assurance in Alternative Education
Other Titles: Ефективність освіти і забезпечення якості в альтернативній освіті
Authors: Заболотна, О. А.
Zabolotna, O. A.
Keywords: education
educational effectiveness
quality assurance
alternative education
EU countries
освіта
ефективність освіти
забезпечення якості
альтернативна освіта
країни ЄС
Issue Date: 2014
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Zabolotna, O. A. Educational Effectiveness and Quality Assurance in Alternative Education [Text] / O. A. Zabolotna // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 224–237.
Abstract: The article deals with the issue of quality assurance in alternative schools in EU countries. The goal of the research in general is to compare alternative education systems in traditional EU countries and those joining during two last enlargements in terms of school environment using Early Childhood Environmental Rating Scale (ECERS). The research was carried out at two stages – theoretical and practical. For the years 2008 – 11 the author has studied the theoretical approaches to alternative education and peculiarities of legislation in 4 EU countries and Ukraine. The author visited 34 alternative schools of different kinds in Poland, France, Germany, and Bulgaria and collected data for the comparative analysis. The results were presented at ECER 2011 in Berlin.
У статті привернуто увагу до питань, пов’язаних із забезпеченням якості альтернативної освіти у країнах Європейського Союзу. Загальною метою дослідження є порівняння систем альтернативної освіти у традиційних країнах ЄС і країнах, які приєдналися до ЄС упродовж двох останніх хвиль розширення. Порівняння шкільного середовища виконано на основі Рейтингової шкали оцінювання шкільного середовища. Дослідження проведено в два етапи: теоретичний і практичний. Упродовж кількох років автор вивчала теоретичні підходи до альтернативної освіти і особливості законодавства щодо неї в чотирьох країнах ЄС і в Україні. Автор відвідала 34 альтернативні школи різних типів у Польщі, Франції, Німеччині і Болгарії і зібрала матеріали для порівняльного аналізу, результати якого було представлено на Європейській конференції освітніх досліджень у Берліні (2011).
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8717
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabolotna.pdf732,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.