Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8015
Title: Про індивідуалізацію навчання іншомовної мовленнєвої діяльності шляхом урахування сенсорно-перцептивних переваг особистості
Other Titles: On the Individualization of Learning Foreign Speech by Taking into Account Individual’s Sensory and Perceptual Preferences
Authors: Кисельова, Г. І.
Kyselova, H. I.
Тубол, Н.О.
Tubol, N. O.
Keywords: індивідуалізація навчання
іншомовне спілкування
сенсорно-перцептивні переваги
мовленнєва діяльність
психофізіологічні властивості особистості
іншомовна мовленнєва компетенція
individualization of teaching
foreign language speaking
sensory and perceptual preferences
psycho physiological qualities of students
foreign language speaking competence
Issue Date: 2009
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кисельова, Г. І. Про індивідуалізацію навчання іншомовної мовленнєвої діяльності шляхом урахування сенсорно-перцептивних переваг особистості [Текст] / Г. І. Кисельова, Н.О. Тубол // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 255–262.
Abstract: У статті розглядаються можливості індивідуалізації навчання іншомовного спілкування, які надає викладачу іноземної мови дослідження сенсорно-перцептивних переваг учнів та взаємодії репрезентативних систем інтелекту в різних видах мовленнєвої діяльності; аналізується методика діагностики психофізіологічних властивостей особистості, значущих для формування іншомовної мовленнєвої компетенції.
In the article the possibilities of individualization of foreign language speaking teaching are discussed. These possibilities become a foreign language teacher through investigation of sensual perceptive preferences of students and interaction of different representative systems of intellect in different speaking activities. The methodology of diagnostics of psycho physiological qualities of students is been analyzed which plays an important role in formation of foreign language speaking competence.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8015
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyselova_Tubol.pdf172,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.