Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7395
Title: Екологічні чинники якості життя населення
Other Titles: Ecological Factors of People's Quality of Life
Authors: Юрченко, Світлана Вікторівна
Yurchenko, Svitlana Viktorivna
Сюткін, Сергій Іванович
Siutkin, Serhii Ivanovych
Keywords: рівень життя
standard of living
якість життя
quality of life
еколого-географічні проблеми
ecological and geographical problems
екологічна політика
ecological politics
Issue Date: May-2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Юрченко, С. В. Екологічні чинники якості життя населення [Текст] / С. В. Юрченко, С. І. Сюткін // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наук. праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, м. Суми, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.] – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 232–234.
Abstract: Автори розглядають якість життя населення як головне завдання соціально-економічного розвитку країн та регіонів. Особлива увага приділяється еколого-географічним проблемам, які слід враховувати під час оцінки якості життя населення. Здійснюється порівняння національних та європейських підходів до висвітленої проблеми.
Authors consider people's quality of life as a main task of ecological and geographical development of countries and regions. Special attention is paid to ecological and geographical problems which should be included during the rating of people's quality of life. National and European approaches in terms of this problem are compared.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7395
Appears in Collections:Актуальні проблеми дослідження довкілля

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurchenko_Siutkin.pdf248,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.