Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7147
Title: Тестові технології в професійній діяльності вчителя математики: два кроки вперед, один – назад
Other Titles: Test Technologies in the Professional Activity of the Mathematics Teacher: Two Steps Forward, One Step Back
Authors: Дворецька, Лариса
Dvoretska, Larysa
Keywords: тест
якість тесту
конструювання тесту
тестова компетентність
вчитель математики
tests
quality of tests
test design
competence of testing
mathematic teacher
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Дворецька Л. Тестові технології в професійній діяльності вчителя математики: два кроки вперед, один – назад [Текст] / Л. Дворецька // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 149–151.
Abstract: У статті наведено результати опитування вчителів математики на предмет з ’ясування їхнього рівня обізнаності з основами конструювання тестів для оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. Вказано на доцільність масового підвищення кваліфікації вчителів математики шляхом обов’язкового опрацювання ними спеціального курсу з основ тестології з метою ліквідації тестологічної безграмотності та підвищення рівня тестологічних знань.
The article presents the results of a survey of mathematics teachers in order to find out their level of awareness of the basics of constructing tests to evaluate the results of student achievements. The article highlights the expediency of a massive upgrade of mathematics teachers through compulsory passing of a special course on the basics of testing in order to eliminate testological illiteracy and enhancement the level of knowledge in testology.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7147
Appears in Collections:Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvoretska L..pdf546,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.