Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7126
Title: Інтерактивна дошка як засіб інноваційного навчання молодших школярів
Other Titles: Interactive Board as Means of Innovative Studies of Junior Schoolchildren
Authors: Кравченко, Романа
Kravchenko, Romana
Keywords: інтерактивна дошка
інтерактивні технології
процес навчання
початкова школа
interactive board
interactive technologies
process of studies
initial school
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Кравченко, Р. Інтерактивна дошка як засіб інноваційного навчання молодших школярів [Текст] / Р. Кравченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 111.
Abstract: У статті розкрито можливості використання інтерактивної дошки на уроках письма в період навчання грамоти. Вона стає основним засобом дидактичного забезпечення занять та розвитку пізнавальної активності учнів. Використання інтерактивної дошки допомагає зробити процес навчання в початковій школі цікавим і вмотивованим.
In the article possibilities of the use of interactive board are exposed on the lessons of letter in the period of studies of deed. She becomes the basic means of the didactics providing of employments and development of cognitive activity of students. The use of interactive board helps to do the process of studies at initial school interesting and explained.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7126
Appears in Collections:Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko R..pdf404,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.